Hydraulcylindrar

En stor del av vår nytillverkning består av kundanpassade hydraulcylindrar. Det börjar med att kunden kommer med en idé som i princip endast behöver bestå av användningsområde och inbyggnadsmått innan vår konstruktionsavdelning tar vid. De ritar fram önskad cylinder och ger förlag på hur cylindern kan utvecklas för att slutprodukten ska uppnå maximal utnyttjande grad.

Hydraulcylindrar

En stor del av vår nytillverkning består av kundanpassade hydraulcylindrar. Det börjar med att kunden kommer med en idé som i princip endast behöver bestå av användningsområde och inbyggnadsmått innan vår konstruktionsavdelning tar vid. De ritar fram önskad cylinder och ger förlag på hur cylindern kan utvecklas för att slutprodukten ska uppnå maximal utnyttjande grad.

Kundanpassade Hydraulcylindrar

Med vårt standardsortiment som utgångspunkt anpassar våra konstruktörer hydraulcylindern beträffande befintliga inbyggnadsmått, drift- eller tryckförhållanden, lågfriktionskrav, materialönskemål, givare osv.

Läs mer om hur våra konstruktörer arbetar här.

På Arcos har vi en förkärlek till utmaningar. Har du en specialcylinder du vill tillverka? Eller vill du kanske köpa ett färdigt hydraulsystem? Ingen förfrågan är för stor eller liten, ring våra säljare redan idag.

Enkelverkande cylinder

Vårt erbjudande av enkelverkande cylindrar återfinns inom många olika applikationsområden där returkraft inte erfordras. Dessa finns att tillgå inom hela vårt dimensionsprogram.

Dubbelverkande cylinder

Vi erbjuder ett komplett program av dubbelverkande cylindrar inom dimensionsprogrammet ø25 upp till ø 800 mm med slaglängder upp till 15 m beroende på dimension och vikt.

Rostfri cylinder

Inom Vattenkraft, Offshore, Marin, Medicin och Livsmedelsindustrin finns ofta krav på helt rostfria cylindrar.

Arcos Hydraulik erbjuder kundanpassade rostfria cylindrar med olika infästningar och dimensioner för olika tryckklasser och medier. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att uppnå kostnadseffektiva lösningar som täcker behoven. Cylindrarna kan konstrueras i olika rostfria material och utrustas med integrerade ventil- och givarlösningar.

Standardcylindrar

Enkelverkande och dubbelverkande cylindrar för era behov

Våra hydraulcylindrar är konstruerade för kontinuerlig drift i allt från energi-applikationer till tung industri. Nedan kan ni läsa om vårt standardsortiment och hur våra cylindrar kan anpassas för att fungera optimalt i just er verksamhet. Om du inte finner de svar du söker ringer du våra säljare, de kan allt om hydraulcylindrar och hjälper gärna till att finna de bästa lösningarna.

Anpassningsbara hela vägen

Alla serier kan levereras om så önskas med inbyggd kontinuerlig lägesindikering för hela slaglängden alt. ändlägesindikering. Möjlighet finns också att få inbyggda lasthållnings- eller backventiler. Vi erbjuder även ett modernt lagrings- och tätningsystem för olika applikationer vad avser medium, temperaturer och friktion.

Rostfritt och syrafasta material löser kunders problem

För krävande miljöer kan samtliga cylinderserier tillverkas helt eller delvis i rostfritt, syrafast stål. Kolvstänger kan fås av olika materialkvalitéer och med olika typer av ytbehandlingar.

Standardanslutning är cylindrisk rörgänga men kan som tillval fås av SAE typ.

Serie S-161, S-200 & S-300 kan även utrustas med ändlägesdämpning.

Dubbelverkande hydraulcylinder HCN 16

HCN-16 är en cylinderserie för krävande industriapplikationer. Den är kontruerad för lång livslängd vid hård kontinuerlig drift. Alla inbyggnadsmått och fästen är helt enligt ISO 6020/1. Arbetstryck 16 MPa. Cylindrarna kan förses med olika tätningssystem och med ställbar dämpning. Finns i dimensionsområde från Ø32-200.

Produktkatalog här.
Bygg din cylinder här.

Dubbelverkande hydraulcylinder 25 CA

Denna cylinderserie är lämplig att använda både vid industriella och mobila applikationer. Ett stort antal varianter medger anpassning till olika miljöer och driftförhållanden. Serie 25 CA omfattar 18 cylinderdiametrar mellan 25 och 320 mm. Den är konstruerad för arbetstryck upp till 20 MPa. Serien bygger på standardslaglängder men slaglängden är valfri efter behov. Vid lång slaglängd kontakta oss för dimensionering av kolvstång och styrning.

Produktkatalog här.
Bygg din cylinder här.

Dubbelverkande hydraulcylinder TCD

TCD är en cylinderserie för krävande industriapplikationer. Den är konstruerad för lång livslängd vid hård kontinuerlig drift. Alla inbyggnadsmått och fästen är helt enligt ISO 6020/2. Arbetstryck 16 MPa. Cylindrarna kan förses med olika tätningssystem. Finns i dimensionsområde från Ø25-200.

Produktkatalog här.
Bygg din cylinder här.

Dubbelverkande hydraulcylinder LHA 25

LHA 25 är resultatet av en gemensam satsning mellan industrin och mobilbranchen i Sverige och offshore- och fartygsbranchen i Norge. Resultatet är en flexibel cylinder konstruerad för 25 MPa, som lämpar sig för stora belstningar i tillämpningar inom industri och mobilt och ute i hårda miljöer till havs.

Cylindern är designad/beräknad enligt Det Norske Veritas (DNV) regelverk och kan klassas eller typgodkännas vid behov. Cylinderserien har standardmått Ø32 till Ø400mm kolvdiameter.

Bygg din cylinder här.

Dubbelverkande hydraulcylinder S-161

Cylinder S-161 är en dubbelverkande dämpad eller odämpad cylinder avsedd för medeltung industridrift och tung mobildrift. Den är speciellt framkonstruerad för att vara ett flexibelt alternativ för kunden vid utbyte eller nykonstruktion.

Produktkatalog här.

Dubbelverkande hydraulcylinder S-160

S-160 är en dubbelverkande hydraulcylinder avsedd för medeltung industridrift och tung mobil drift. I nära samarbete med våra kunder har vi löst önskemålen om maximal funktion och enkelt underhåll till en låg totalkostnad.

Produktkatalog här.

”Stålverkscylindern” S-300

S-300 “stålverkscylindern” har konstruerats i samarbete med svensk stålindustri. Den har en optimal konstruktion för kontinuerlig drift i svår miljö. En S-300 känns igen för sin höga tillgänglighet, långa livslängd samt enkla underhåll.

Produktkatalog här.

Dubbelverkande hydraulcylinder S-200

S-200 är en dubbelverkande hydraulcylinder, konstruerad för industriellt och mobilt bruk vid tung kontinuerlig drift. Under utvecklingsarbetet av S-200 har konstruktion och materialval, med stor omsorg, inriktats på att ge cylindern bästa tänkbara förutsättningar för tung drift och enkelt underhåll.

Produktkatalog här.

Dubbelverkande hydraulcylinder JKV 2300

Cylindern JKV 2300 är avsedd för kontinuerlig 24/7, tung industri- och mobildrift i krävande omgivning. Den kompakta utformningen betyder små strukturella mått. Detta gör det möjligt att använda cylindern i varierande applikationer speciellt inom pappers- och cellulosaindustrin.

Cylindern kan utrustas med olika alternativ för tätning och dämpning. Tillgänglig i dimensioner från ø 32mm till ø 320mm Nominellt arbetstryck 25 MPa.

Produktkatalog här.
Bygg din cylinder här.

Renovering av cylindrar

Renovering av hydraulcylindrar är en stor del av vår verksamhet och vi renoverar alla typer av cylindrar. När du renoverar dina cylindrar hos oss kontrollerar vi hela cylindern, hjälper till att ta fram förbättringar och uppgraderar er cylinder enligt era önskemål.

  • + 1000 cylindrar årligen
  • Samma kvalitet och garanti som en ny
  • Alla märken och storlekar
  • Kostnadseffektivt och miljövänligt