Sponsringspolicy

Sponsringspolicy

Sponsringspolicy

Arcos Hydraulik vill vara till nytta och glädje för invånarna i våra verksamhetsorter. Genom att sponsra ideella organisationer och verksamheter som invånarna kan delta i kan vi bidra till ett bättre samhälle. Vi vill sponsra verksamheter som brinner för goda saker i vårt samhälle och därför ges sponsring till ändamål som, idrott, samhälle, miljö & sociala verksamheter.

Vi är väldigt noga med att den sponsring vi deltar i ska vara till nytta för föreningen/organisationen, för oss och för invånarna. Vårt krav är därför att de som söker sponsring ska ha en dokumenterad värdegrund som överensstämmer med våra värderingar och som vi får ta del av innan avtal ingås.

För att vi ska kunna ingå sponsoravtal måste något eller några av följande motprestationer uppfyllas.

Våra krav

Att vårt varumärke exponeras i er kommunikation.

Att vi får möjligheten att berätta om vår verksamhet.

Möjligheten att möta nya kunder/medarbetare/samarbetspartners.

Hur du söker sponsring:

Ansökningar om sponsring måste innehålla information om vilken typ av sponsring ni söker, information om föreningen/ organisationen och er värdegrund, för vilken period ni söker sponsring och vilken motprestation ni erbjuder. Ansökningar skickas in till e-mail@arcos.se

Vi tar emot ansökningar för året 2025 från 1 april till 30 september 2024.

Samtliga ansökningar tas med i urvalet och beslut om eventuell sponsring meddelas innan årets slut 2024.