Konstruktion

Konstruktion

Konstruktionsteamet

Amir, Magnus, Ranka och nio konstruktörer till arbetar varje dag med att rita, skapa och finna förbättringar på de hydraulcylindrar vi tillverkar och renoverar. På Arcos finns väldigt lite serietillverkning av cylindrar, vår inriktning är komplicerade kundanpassade cylindrar som kräver sin kunskap för att kunna tillverka. Idag är vi en av de ledande aktörerna när det kommer till att utveckla nya cylindrar tillsammans med våra kunder.

För att våra konstruktörer ska kunna tillverka er cylinder behöver de veta inbyggnadsmått och användningsområde. Med den informationen till hands kan de ge er ett förslag på en cylinder som kommer fungera för ert ändamål. Ritningar, dokumentation och sammanställningar arkiveras hos oss och tillhandahålls er efter leverans.

Våra konstruktörer är även utbildade inom lagrings- och tätningstyper för olika applikationer vad avser medium, temperaturer och friktion och hjälper gärna till att ta fram de bästa tätningstyperna för just er konstruktion.

Alla renoveringar passerar konstruktionsteamet

När du renoverar din cylinder hos oss ser våra konstruktörer över hela cylindern, bestämmer vilka delar som kan återanvändas och anpassar den renoverade cylindern efter era önskemål och ger förslag på förbättringar.

Solid Components

För er som använder Solid Components kan ni klicka nedan för att använda cylindrar ur vårt standardsortiment i er konstruktion.