Marknader

Marknader

Industri

Arcos Hydraulik är en viktig kugge i samband med automation av industriella anläggningar. Vi utvecklar, tillverkar, levererar och underhåller hydraulik till i stort sett all typ av industriell produktion. Gruvindustri, stålverk, pappers-, skogs-verkstads-, livsmedels-, förpacknings-, transport- och försvarsindustri är alla exempel på våra kunder.

Stålindustri

Våra kunder inom stålindustrin ser oss som en naturlig samarbetspartner där vår styrka är att säkra kundens processer i ett intimt samarbete. Förutom att utveckla och producera nya hydrauliska lösningar renoverar vi också slitna eller gamla cylindrar till nyskick.

Gruvindustri

Några exempel på applikationer för gruvindustrin där våra cylindrar är speciellt utvecklade är filterpressar, malmvagnar, borriggar och gruvtruckar.

Sågverksindustri

Hela processen inom sågverksindustrin har ett behov av hydraulisk utrustning där Arcos Hydraulik AB är ett naturligt val och ses som en av de främsta samarbetspartnerna med 40-års erfarenhet.

Pappers- och massaindustri

Arcos Hydraulik är en ledande leverantör av hydraulik till pappers och massaindustrin i Norden. Förutom systemlösningar och hydraulcylindrar erbjuder vi också specialprodukter som oscillatorer och svivlar.

Energi

Arcos Hydraulik är en stor leverantör till energiproducenter runt om i världen. Vi har en unik kompetens vad gäller system och komponenter för olika energisystem – allt från utveckling och produktion till installation och underhåll.

Vattenkraft

Arcos Hydraulik tar fram hydraulsystem och cylindrar för att styra dammluckor och reglera turbiner för vattenkraft. Vi är med hela vägen från förfrågan till leverans. Vårt koncept innehåller förutom produktion av system och cylindrar också installation och service på site.

Fastbränsle/Bioenergi

Vi har 30 års erfarenhet att leverera kompletta system av hydraulik till fastbränsle och bioenergi anläggningar. Vi ombesörjer allt från beräkningar till montage och installation.

Förnybar energi från haven

Arcos Hydraulik är aktiv med att ta fram innovativa lösningar inom området förnybar energi från haven. Kompletta Hydrauliska lösningar som används både under och ovan havsytan!

Marin & Offshore

Våra hav tillhör de tuffaste av alla produktionsmiljöer. Såväl ovanför som under vattenytan finns hydraulcylindrar och hydraulsystem från Arcos installerade på oljeplattformar, fartyg och färjor. Vi kan erbjuda allt från syrafasta och rostfria hydraulcylindrar och komponenter till kompletta system och ”power pack” som tål aggressiva miljöer.

Vattenjet

Vi levererar tredjepartscertifierade rostfria styr- och backcylindrar med inbyggda linjära givare och ventillösningar till världsledande kunder inom segmentet.

Fartygs-/Offshoreutrustning

Exempel på utrustning inom fartyg och offshore är kranar, räddningsbåtar, lossning- och lastning av bulkmaterial, bogportar, däckshanteringsutrustning, serviceutrustning för bogpropellrar.

Övrig industri

Inom försvars, medicin, förpackning och maskinbyggare levererar vi inte bara hydraulik utan även vår unika kunskap. Våra lösningar används inom exempelvis:

  • Cylindrar och specialprodukter för plåtformningsindustrin/pressar
  • Framtagning av proteiner inom läkemedelsindustrin
  • Cylinderapplikation till livsmedelindustrin
  • Specialmaskiner för bl a automotive industri.