S-720

S-720

Lågfrekvens toppmodern elektromekanisk oscillator, mekaniskt kompatibel med Arcos hydrauliska oscillator.

Rörelse styrs och övervakas av ett kompakt elektroniskt system. Ingångar för start/stopp och hastighet. Återkopplingsutgångar för OK/fel och körsignal. Driftutgång kan användas för att styra vattenventil. Levereras med styrmoduler i inbyggda kopplingsdosor.

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning

Hastighet

Steglös hastighetsjustering (0,05 – 5,0 mm/s) 4 – 20 mA effekt

Temperatur

max 70 grader Celcius

Slaglängd

Steglös slaglängdsjustering ( 0 – 306 mm)

Material

SS2343

Tryck

4000 N

Lågt volttal på 24 ökar säkerheten

Datablad