PMP Arcos - Oscillatorer

PMP Arcos - Oscillatorer

S-520/S-520A

Lång livslängd, pålitlig, ingen motor som slits och inget underhåll är några av egenskaperna för S-520.

S-524/S-524A

Lång livslängd, hög tillförlitlighet, ingen motor som slits, inget underhåll, är några av egenskaperna för S-524.

S-571

Lång livslängd, pålitlig, ingen motor som slits ner och inget underhåll är några av egenskaperna för S-571.

S-601

Lång livslängd, pålitlig, ingen motor som slits ner, lågt underhåll, konstant hastighet i båda riktningarna och riktningsändring utan fördröjning.

S-701

Lågfrekvens toppmodern elektromekanisk oscillator, mekaniskt kompatibel med Arcos hydrauliska oscillator.

S-720

Lågfrekvens toppmodern elektromekanisk oscillator, mekaniskt kompatibel med Arcos hydrauliska oscillator.

S-750

Lågfrekvens toppmodern elektromekanisk oscillator för högtemperaturapplikationer.