Specialprodukter

Vi tillverkar Spritrörs- och Schaberoscillatorer för hydraulisk/pneumatisk och elektrisk drift. Våra kunder är ledande papper- och pappersmassabruk som finns över hela vårt klot. Oavsett vilken typ av oscillator du söker eller var du vill få den levererad är vi säkra på att vi kan hjälpa dig.

Specialprodukter

Våra kunder är ledande papper- och pappersmassabruk som finns över hela vårt klot. Oavsett vilken typ av oscillator du söker eller var du vill få den levererad är vi säkra på att vi kan hjälpa dig.

Vill du uppgradera till en Arcos-Oscillator?

I menyn hittar du vårt standardsortiment, se om du hittar någon oscillator som fungerar för er. Kom ihåg, våra produkter är anpassade för att passa rakt in i er nuvarande konstruktion.

Vill du veta mer?
Kontakta vår återförsäljare för oscillatorer:

Ilkka Eivola + 35 822 32 33 13
Ilkka.Eivola@pmparcos.com

S-571

Lång livslängd, hög driftsäkerhet, ingen motor som slits, kräver ingen service, är några av kännetecknen för S-571. Oscillatorn består i huvudsak av en syrafast stålcylinder. Ventilerna som sköter oscilleringsfunktionen och inställning av hastighet är monterad i gaveln, täckt av en syrafast kåpa som är avtätad mot vatten.

S-524

Pneumatisk schaberoscillator för torrparti tillverkad i ytbehandlad aluminium för bättre korrosionsskydd och reducerad friktion och vikt. Lång livslängd, hög driftssäkerhet, ingen motor som slits, kräver ingen service, är några av kännetecknen för S-524.

S-601

Lång livslängd, hög driftsäkerhet, ingen motor som slits, kräver ingen service, konstant hastighet i båda riktningarna, och ändring av rörelseriktning utan fördröjning är några av kännetecknen för Arcos S-601. Oscillatorn består av två enheter: en mekanisk oscilleringscylinder med integrerat ventilblock samt ett elektroniskt styrsystem för placering i elskåp.

S-520

Pneumatisk schaberoscillator för vira och pressparti tillverkad i syrafast stål. Lång livslängd, hög driftssäkerhet, ingen motor som slits, kräver ingen service, är några av kännetecknen för S-520.

Svivlar

Vi erbjuder roterande kopplingar så kallade ”Svivlar” för industriell drift.

Fördelar:

  • Härdad axel för att motstå slitage.
  • Tätningar speciellt utformad för att rotera viket ger lång livslängd.
  • Kring varje kammare finns dubbla tätningar med mellanliggande läckoljekanal.
  • Kopplingen är skyddad mot inträngande föroreningar med radialtätningar.
  • Rotationslagringen består av kullager.

Vid behov av annan storlek eller infästning på rotationskoppling. Kontakta oss.

Volymflödesdelare

Arcos tillverkar flödesdelare för volymsynkronisering av upp till 4 st hydraulcylindrar.

Flödesdelaren kan göras för volymer upp till 4 x 24 liter, och förses med givare för att styra slagvolymen.

Luftcylinder av cylindertyp AW

Cylinderserie AW är en ISO-nominerad dubbelverkande cylinder helt i rostfritt syrafast stål. Den har ställbar ändlägesdämpning och är avsedd för tung drift. Smörjmedelsfyllda lagermaterial har använts genomgående vilket gör att AW-cylindern är underhållsfri och kan anslutas till system utan tillsatssmörjning. Smörjfri drift ger bättre arbetsmiljö och förenklar installationen.

AW-cylindern tillverkas i diametrar från 40 till 125 mm med standardiserade slaglängder 25-500 mm. Cylindern kan även levereras med valfria slaglängder.

  • Inbyggnadsmått för cylinder med beslag överänsstämmer med ISO/DIS 6431. Cylindern kan också monteras direkt utan beslag i gavelskruvarnas gängor.
  • Cylinderns utformning, helt rund, gör den mycket lätt att hålla ren.

Vridbara gavlar underlättar slangdragning vid installationen.