Laatu ja ympäristö

Laatu ja ympäristö

Me Arcos Hydraulikissa pyrimme maksimoimaan asiakastyytyväisyyden ylläpitämällä selkeyttä, vastuullisuutta ja yhteistyökykyä. Liiketoimintapolitiikkamme kattaa laadun, työympäristön ja ympäristön.

Laatu

Saavutamme asiakastyytyväisyyden toimittamalla laadukkaan, kohtuuhintaisen tuotteen ja hyvän palvelun

Meillä on määritellyt ja mitattavissa olevat laatutavoitteet, joita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Osaava henkilökuntamme on tietoinen asiakkaidemme korkeista vaatimuksista ja osallistuu aktiivisesti asiakkaiden vaatimusten sekä yrityksen laatutavoitteiden saavuttamiseen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme osallistamisen, huolellisen analysoinnin ja faktoihin perustuvien päätösten avulla. Käytössämme on myös jatkuvan parantamisen työkalut.

Työympäristö

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Työympäristökysymyksissä toimimme järjestelmällisesti yhdessä.

Arvioimme säännöllisesti toimintamme riskit ja mahdollisuudet.

Noudatamme toimialaan soveltuvia lakeja ja työympäristöä koskevia säädöksiä.

Suunnittelemme työpisteemme ergonomiseksi ja olemme tarkkoja sosiaalisesta turvallisuudesta, vähäisistä sairaspoissaoloista ja siitä, että kaikilla työntekijöillä tulee olla vaikutusmahdollisuus omaan työtilanteeseensa.

Yhdessä pyrimme jatkuvasti parantamaan työympäristöämme, estämään työtapaturmia ja aikaisessa vaiheessa osallistumaan kuntouttavaan työhön.

Ympäristö

Tuemme asiakkaidemme ympäristötavoitteita tarjoamalla laadukkaita tuotteita ja palveluja, jotka kestävät teollista käyttöä ja vähentävät käyttökatkoksia.

Pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia minimoimalla tuotantojätteen sekä hävikin määrää.

Työskentelemme aktiivisesti ja systemaattisesti kemikaalien turvallisen käsittelyn puolesta minimoidaksemme työntekijöille ja ympäristölle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. Pysymme ajan tasalla uusimmista lakimuutoksista, asetuksista ja teknisestä kehityksestä.

Pyrimme toiminnassamme materiaalien ja energian tehokkaaseen käyttöön.

Tavarakuljetuksissa käytämme mahdollisuuksien mukaan kuljetusliikkeitä, jotka huomioivat ympäristöystävällisyyden.

Jätteiden lajittelu on meille itsestäänselvyys.

Kehitämme ympäristötyötämme ja ympäristöjärjestelmiä jatkuvin parannuksin.

REACH Statement of Compliance

RoHS statement

Persistent Organic Pollutants Declaration

TSCA Statement

Käyttäytymisohje

Olemme määrittäneet Arcosilla kestävän kehityksen toimintatapamme ja ne vaikuttavat oman henkilökuntamme lisäksi asiakkaisiimme, toimittajiimme ja muihin sidosryhmiimme.

Arcos edellyttää toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan näiden linjausten kanssa yhteneväistä kestävän kehityksen suunnittelua ja toimintaa.

Käyttäytymisohje

Arcos Hydraulikin alihankkijoiden käyttäytymisohjeet

Todistus

ISO 9001

Arcos Hydraulik AB 9001

ISO 14001

Arcos Hydraulik AB 14001

ISO 45001

Arcos Hydraulik AB 45001

Ecovadis