Renoveringar/ombyggnationer

Vi renoverar alla typer av cylindrar där slitna delar repareras eller nytillverkas. Efter demontage och besiktning görs en uppritning av cylindern där föreslagna åtgärder delges kunden före produktionsstart. På denna typ av revision lämnas 1 års garanti.

I samband med renovering modifieras ofta cylindern så att bättre styrning och tätning erhålles.

Alla renoveringar/ombyggnader levereras med en reservdelslista där alla komponenter är artikelnumrerade för full spårbarhet.