S-161

Cylinder S-161 är en dubbelverkande dämpad eller odämpad cylinder avsedd för medeltung industridrift och tung mobildrift. Den är speciellt framkonstruerad för att vara ett flexibelt alternativ för kunden vid utbyte eller nykonstruktion.
                 
• Tillverkas i stål, rostfritt och syrafast stål.
• Finns i sju standarddimensioner. För övriga storlekar kontakta Arcos.
• Som standard utrustad med flerläppstätningar som klarar hydrolys, temperaturer från -55° till +155°, vattenglykol samt de flesta miljöoljor.
• Konstruerad för att uppnå maximal lagring.
• Kan som tillägg fås med linjärgivare eller med lägesgivare i ändlägena.
• Konstruerad enligt ISO STANDARD 6020-1, CETOP RP 58, NF E 48-015, VW 39 D920.
• Har sex alternativa fästen.
• Kan fås med kundanpassande tätningsalternativ.
• Kan som tillägg fås med SAE flänsanslutningar enligt ISO/DIS 6162.2


Tryckmedium

Mineralolja enl. DIN 51 524 HFC (vattenglykol) Miljöanpassade oljor PAO (Syntetiska estrar) HETG, HEES (VDMA 24 569)
         
Katalog S-161