S-160

S-160 är en dubbelverkande hydraulcylinder avsedd för medeltung industridrift och tung mobil drift. I nära samarbete med våra kunder har vi löst önskemålen om maximal funktion och enkelt underhåll till en låg totalkostnad. I standardutförande lackeras cylindern. Krävs ett bättre korrosionsskydd kan beläggning göras med kemisk nickel. Nickelbeläggningen skyddar inte mot oxiderande syror, men klarar surhetsgrader från pH 4 och uppåt.
 
• Cylindern tillverkas i stål SS 2172, 20/30 MPa och i syrafast utförande, SS 2343, 16/25 MPa.
• Dimensioner: Ø40 - 200. ISO-standard 6020/1. Kan fås med lägesgivare.

• Har sex alternativa infästningsmöjligheter.

• Konstruerad så att ingen metallisk kontakt kan uppstå mellan rörliga delar.

• Konstruerad för hög tillgänglighet, lång livslängd och enkelt underhåll.

• Standard utrustad med U-manschetter i två varianter, för mobilt bruk utrustas cylindern med         kompakttätning på kolv.

         
Katalog S-160
         
 Cadsolider